ഉൽപ്പന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ - Shenzhen Pengyi Computer System Co., Ltd.
പേജ്_ബാനർ

ഉൽപ്പന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ

ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിംഗ്

ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിംഗ്

ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഗ്രാഫിക് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് നന്ദി, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, ഒരു ഫോണിൽ പോലും വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്!8192 ലെവൽ ഫോഴ്‌സ് സെൻസിംഗും 266 PPS റിപ്പോർട്ട് റേറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിംഗിന്റെ സുഗമവും കൃത്യവും ലേറ്റൻസി ഇല്ലാത്തതുമായ അനുഭവം നൽകുന്നു.

നടപടിക്കു ശേഷം

ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ അവബോധജന്യമായ ഒരു പേന ഉപയോഗിച്ച് മൗസ് ഒഴിവാക്കി ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായും ദ്രവമായും എഡിറ്റുചെയ്യുക.കൃത്യവും പ്രതികരിക്കുന്നതുമായ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഇതിനെ മൗസിനേക്കാൾ മികച്ച ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ

നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന VINSA ബാറ്ററി രഹിത EMR പേന ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത ഒഴുകട്ടെ.വയർലെസ് കണക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരയ്ക്കാനോ രൂപകൽപന ചെയ്യാനോ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ അപേക്ഷകൾ

വിദ്യാഭ്യാസ അപേക്ഷ

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ ഡിജിറ്റലായി ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച പരിഹാരം.